rtm.Antoni Szczawiński był dobrym strzelcem czego dowodem jest dyplom i 
medal wykonany w pracowni A.Nagalskiego . Medal z podwójnym błędem w 
nazwie pułku i dacie