Białystok 6 tygodniowe ćwiczenia rezerwy 10.07-20.08.1927 r.

plut.pchor.Włodzimierz Potz na koniu Kismet