W 12 kursie 10 pułk ułanów reprezentował wach.Franciszek Backiel

kurs podoficerski

Fot.– kol.A.Siegieńczuk