Opisy czynów bohaterskich żołnierzy odznaczonych Orderem VM – V kl.

 

1.Chorąży Biedrzycki Tadeusz -Dnia 8 maja 1920 roku na czele plutonu w szarży na piechotę nieprzyjacielską pod wsią Łukami bierze do niewoli dowódcę bolszewickiej kompanii i 45 jeńców

chor.Biedrzycki Tadeusz.jpg

chor Biedrzycki.jpg

2.Kapral Bołdowski Jan – Dnia 30 Września 1920 roku w czasie szarży niepełnego plutonu pod dowództwem por.Węcławowicza na 16-ą dywizję piechoty bolszewickiej w Boczkowicach brawurowo rzucił się do szarży , położył trupem prezesa trybunału 16 dyw. i wziął kilkunastu jeńców

3.Plutonowy Bryłko Kazimierz – W dniu 3 Września 1919 roku pod wsią Sekule , kiedy nieprzyjaciel zaatakował wieś i dowódca plutonu ppor.Brudnicki został ciężko ranny , plutonowy Bryłko , wtedy jeszcze szeregowiec/ułan samorzutnie obejmuje komedę nad zdezorganizowanym plutonem uderza na bagnety , odrzuca wroga i wydziera rannego dowódcę z rąk bolszewickich .