Kawalerowie „Virtuti Militari” 1918-1920 cz.2

Opisy czynów bohaterskich żołnierzy odznaczonych Orderem VM – V kl.

 

1.Chorąży Biedrzycki Tadeusz -Dnia 8 maja 1920 roku na czele plutonu w szarży na piechotę nieprzyjacielską pod wsią Łukami bierze do niewoli dowódcę bolszewickiej kompanii i 45 jeńców

chor.Biedrzycki Tadeusz.jpg

chor Biedrzycki.jpg

2.Kapral Bołdowski Jan – Dnia 30 Września 1920 roku w czasie szarży niepełnego plutonu pod dowództwem por.Węcławowicza na 16-ą dywizję piechoty bolszewickiej w Boczkowicach brawurowo rzucił się do szarży , położył trupem prezesa trybunału 16 dyw. i wziął kilkunastu jeńców

3.Plutonowy Bryłko Kazimierz – W dniu 3 Września 1919 roku pod wsią Sekule , kiedy nieprzyjaciel zaatakował wieś i dowódca plutonu ppor.Brudnicki został ciężko ranny , plutonowy Bryłko , wtedy jeszcze szeregowiec/ułan samorzutnie obejmuje komedę nad zdezorganizowanym plutonem uderza na bagnety , odrzuca wroga i wydziera rannego dowódcę z rąk bolszewickich .

 

Do gen.Weyganda droga wiodła przez Katyń – ppor.Zbigniew Chamski

Kawalerowie Orderu VM w mogiłach katyńskich

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich

Wspomnienie osobiste ocalonych , prof.Stanisław Świaniewicz – Fragmenty Kozielskie

Autor wspomina porucznika K. którym w rzeczywistości był ppor.Zbigniew Chamski

 

wspomnienia 1wspomnienia 2wspomnienia 3

 

Wniosek na Virtuti Militari

Wniosek na odznaczenie Virtuti Militari – kol. Muzeum w Rypinie

Świadectwo urodzenia F. Jędryczkajpg

Dokument z podpisem adjutanta pułku ppor.Chamskiego – kol.Maryla Jędryczek

ppor. Chamski Zbigniew

adjutant pułku ppor.Zbigniew Chamski – fot. Muzeum Katyńskie

Muzeum Katyńskie

Śpij kolego w ciemnym grobie , niech się Polska przyśni tobie

Powstaniec Warszawski

płk.Mieczysław Gawryłkiewicz  , ur.25 kwietnia 1898 roku . W latach 1919 -1938 oficer 10 pułku ułanów litewskich

 

 

Odznaczony :

Krzyżem Walecznych

Medalem Niepodległości

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Polska Swemu Obrońcy  za wojnę 1919-1921

Krynica 1937

rtm.Mieczysław Gawryłkiewicz [ w środku ] Krynica 1937

W wojnie obronnej 1939 roku  d-ca kawalerii dywizyjnej w 19 Dywizji Piechoty , jego podkomendnym był ppor.Witold Pilecki

Unika niewoli ,wstępuje w szeregi AK używając pseudonimu Seweryn

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

Poległ w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim w rejonie Śródmieście Południe

Cześć Jego Pamięci !

 

 

Legitymacja Osobista Żony Podoficera

Legitymacja Osobista Heleny Tokarczyk żony plutonowego Wacława Tokarczyka wydana w Białymstoku w 1935 roku

 

nr_002_Legitymacja_Sluzbowa

Legitymacja Osobista – zdjęcie     kol. E. Kula [córka]  

nr_003_Legitymacja_Sluzbowa

Legitymacja Osobista – dane personalne    kol. E. Kula [córka]  

Odznaka Rodzina Wojskowa noszona przez Helene Tokarczyk

Odznaka_Rodzina_Wojskowa

Odznaka Rodzina Wojskowa   kol. E. Kula [córka]  

Brygada Kawalerii i jej Dowódcy w Białymstoku w latach 1921-1939

 Struktura zmian   Brygady

  8 Brygada Jazdy  1921-1923

  8 Brygady Kawalerii  1923-1924

5 pułk ułanów , 10 pułk ułanów , 11 pułk ułanów , 8 dak

  8 Brygada Kawalerii w ramach 1 Dywizji Kawalerii 1924-1929

10 pułk ułanów , 3 pułk strzelców konnych , 4 dak , 8 dak

 Brygada Kawalerii Białystok  1929-1937

1 pułk ułanów , 10 pułk ułanów , 9 pułk strzelców konnych , 14 dak

 Podlaska Brygada Kawalerii 1937-1939

5 pułk ułanów , 10 pułk ułanów , 9 pułk strzelców konnych , 14 dak

Wilno- 1936r

Brygada Kawalerii Białystok ,Cmentarz na Rossie , Wilno 1936 r.                                                         fot.z kol. Maryli Jędryczek

 Dowódcy Brygady w latach 1921-1939

1.płk.Konstanty Plisowski 1921

2.płk.Stefan Strzemieński 1921-1924

3.płk.Władysław Ostrowski 1925-1928

4.płk./gen.bryg.Ludwik Kmicic-Skrzyński 1928-1939

Wilno_1936r

płk.Ludwik Kmicic-Skrzyński ,Brygada Kawalerii Białystok , Wilno 1936                                        fot.z kol. Maryli Jędryczek

8 Maja Dzień Święta Pułkowego

Święto pułkowe zostało ustanowione w dniu 8 maja na pamiątkę dojścia pułku do Dniepru w 1920 roku

W wodach Dniepru konie poi pułk 10 drodzy moi

Święto pułkowe 1927

Msza Polowa w dniu świeta pułkowego 8 Maja 1927 r.  – fot.kol.A.Siegieńczuk

Zawołanie i Marsz Pułkowy

odznaka pułkowa nr.1

Odznaka pułkowa z numerem 1 wystawina na aukcji w Wiedniu w 2005 r.